colop

Skip to Main Content »

Category Navigation:

 
Colop Green Stamps
COLOP Зелена Линия
Самонамастиляващи се печати, произведени предимно от възобновяеми и рециклирани материали. Използваните материали са между 65 % и 80 % от рециклирана пластмаса.
   
CO2 neutral Зелените печати са с неутрално CO2  -
неизбежните емисии на CO2 се компенсират чрез инвестициии в проекти за защита на климата (Проекти ЗЛАТЕН СТАНДАРТ), основани на системата "от люлка до гроб".
Austrian ECO-Label Австрийски еко знак е наградата на  Министерство на околната среда на Република Австрия.